fbpx

The House of Change

Via onderstaande tool vind je op basis van jouw noden, snel de gepaste oplossing. 
Doelgroep
Voor welke doelgroep zoek je een oplossing?
Leidinggevenden
Directie Teams
Sales
Begeleiders
HR en L&D
Medewerkers
Trajecten
Welk soort leertraject had je in gedachten?
Groepsleren
Individueel leren
Inspirerende groepsinterventies
Alle opleidingen weergeven
Bekijk aanbod
Individuele leernood.
Deelnemer maakt al dan niet deel uit van een groep

Inspirerend doelen stellen

De missie, visie en strategie moeten worden doorvertaald naar de organisatie, waar je als directie een focus wil zien op doelen en resultaten. Doelstellingen formuleren en communiceren binnen de organisatie is één. Je medewerkers motiveren en inspireren om daarin hun verantwoordelijkheid te nemen is nog iets anders. Zonder de juiste skills om inspirerend doelen te stellen blijven missie, visie en strategie meestal dode letter.

Individuele leernood.
Deelnemer maakt al dan niet deel uit van een groep

Inspelen op communicatie-stijlen

Communiceren is meer dan taal alleen. Vaak spreken collega’s dezelfde taal maar ze begrijpen elkaar toch niet en blijven ze op een andere golflengte. Door inzicht te krijgen in de verschillende communicatiestijlen zal je elkaar beter begrijpen en leer je als directielid effectiever communiceren, overtuigen en beïnvloeden.

Individuele leernood.
Deelnemer maakt al dan niet deel uit van een groep

Besluitvaardigheid ontwikkelen

Directieleden moeten doortastend beslissingen kunnen nemen. Maar niet alle beslissingen zijn populair, ook al zijn ze in het belang van de organisatie. De verantwoordelijkheid kan zwaar wegen. Beslissingen toelichten aan de organisatie lijkt al helemaal een hachelijke taak. Zonder besluitvaardigheid laat je de zaken op hun beloop of over aan anderen die niet verantwoordelijk zijn. En dat kan de organisatie veel tijd en geld kosten.

Groepsproces.
Deelnemer worden energetisch meegenomen in het aan de slag gaan met organisatie uitdagingen

A.I. – Summit

De visie inspirerend en overtuigend overdragen. De visie moet worden doorvertaald naar de organisatie om doelen en resultaten te behalen. Het is een hele uitdaging om je medewerkers daarbij te motiveren en inspireren om hun rol en verantwoordelijkheid te nemen. Zonder een sterk verhaal en de juiste aanpak blijft de visie dan ook meestal dode letter.

Nieuwe doelstellingen realiseren in de organisatie. Er zijn nieuwe uitdagende doelstellingen vooropgesteld en daar moet je als team je schouders onderzetten om er een succes van te maken. Maar hoe krijg je buy-in van het hele team en vertaal je de doelstellingen naar concrete en gedragen acties en plannen?

Beter samenwerken over de afdelingen heen. Je hebt een organisatie met sterke teams maar de onderlinge samenwerking verloopt niet optimaal. Hoe krijg je het engagement van iedereen om ook over de afdelingen efficiënt en constructief samen te werken?

Groepsproces.
Deelnemer wordt geïnspireerd om meer te leren over het aangereikte thema

Silver©-Workshop “Leren & Ontwikkelen”

Levenslang leren staat hoog op de bedrijfsagenda vandaag. Maar standaardopleidingen volstaan niet meer om medewerkers te doen leren, ontwikkelen en veranderen. Hoe kan je als trainer/begeleider/coach het rendement van je leer- en ontwikkeltrajecten drastisch verhogen? Met de juiste aanpak en inzichten kan je trajecten afstemmen op de eigenheid van elk individu en de doelstellingen van je klant

Groepsproces.
Deelnemer wordt geïnspireerd om meer te leren over het aangereikte thema

Silver©-Workshop “Leren & Ontwikkelen”

Levenslang leren staat hoog op de bedrijfsagenda vandaag. Maar standaardopleidingen volstaan niet meer om medewerkers te doen leren, ontwikkelen en veranderen. Hoe kan je als trainer/begeleider/coach het rendement van je leer- en ontwikkeltrajecten drastisch verhogen? Met de juiste aanpak en inzichten kan je trajecten afstemmen op de eigenheid van elk individu en de doelstellingen van je klant

Groepsproces.
Deelnemer wordt geïnspireerd om meer te leren over het aangereikte thema

Silver©-Workshop ‘Change’

Als leidinggevende werk je elke dag in een groeiend spanningsveld tussen continuïteit en verandering. Het is alsof je een vliegtuig moet bouwen terwijl je ermee vliegt. De koorts die change met zich meebrengt, leidt tot weerstand of zelfs verzuim in je organisatie en dat weerhoudt je ervan om je doelstellingen te halen. Met de juiste basiskennis, inspiratie en inzichten leer je verandertrajecten juist aanvliegen.

Individuele leernood voor de potential .
Fundamenteel en diepgaand leerproces.

The Art of Intervention

De economie verandert razendsnel. Werknemers staan onder druk om zich snel aan te passen en nieuwe vaardigheden te leren. Er is bijgevolg een grote nood aan begeleiding bij verandering. Maar ook trainers en coaches moeten zich heroriënteren. Je klanten verwachten immers meetbaar resultaat. De klassieke opleiding moet plaats ruimen voor meer interactieve leerinterventies die on the spot inspelen op de leergroep. Hoog tijd dus om je te transformeren naar een nieuw type begeleider.

Individuele leernood voor de potential .
Fundamenteel en diepgaand leerproces.

Verkoop B2B: Account-management voor een duurzame relatie met klanten

“Tevreden” klanten zijn geen garantie meer voor een eeuwigdurende samenwerking tussen klant en leverancier. Als je als verkoper niet dagdagelijks bouwt aan die klantenrelatie, zal je je targets niet halen en je klanten op termijn verliezen. Modern accountmanagement vraagt nieuwe vaardigheden en kennis. Hoe werkt de klant z’n business, wat zijn de gangbare bedrijfsprocessen, hoe werkt het aankoopproces en wie neemt bij de klant de beslissingen? Het zijn maar enkele van de vele vragen die een accountmanager moet beantwoorden in z’n accountplan.

Individuele leernood voor de potential .
Fundamenteel en diepgaand leerproces.

Masterclass in Change

In het bedrijfsleven zijn veranderingen een dagelijkse realiteit. Toch tonen statistieken aan dat meer dan 70% van alle verandertrajecten faalt. Dat heeft vooral te maken met het managen van hoe mensen omgaan met verandering. Als leidinggevende word je verondersteld om naadloos in te spelen op turbulente veranderprocessen. Als spilfiguur en motor achter de verandering moet je daarvoor een hele set van, vaak nog niet verworven vaardigheden aanspreken. Om anderen te helpen veranderen, moet je bijvoorbeeld in de eerste plaats je eigen veranderpotentieel kennen. Vanuit je eigen sterktes kan je vervolgens leren om teams procesmatig (en niet sturend) succesvol te begeleiden richting het gewenste doel.

Individuele leernood.
Deelnemer maakt al dan niet deel uit van een groep.

Omgaan met eigen emoties tijdens verandering

Wanneer je bij verandering enkel rekening houdt met rationele elementen, zal je als organisatie die verandering niet succesvol kunnen doorvoeren. Alle medewerkers doorlopen bij change immers een aantal emotionele fases. Die herkennen én erkennen zorgt ervoor dat je de emoties die je zelf bij verandering ervaart, beter kan plaatsen en toelaten. Leren omgaan met die emoties en begrijpen wat je zelf kan doen, zijn de sleutels tot het duurzame succes van elke verandering.

Individuele leernood.
Deelnemer maakt al dan niet deel uit van een groep

Verbindend communiceren

Een goede interactie en prettige samenwerking tussen medewerkers is onmogelijk zonder wederzijds begrip, respect en vertrouwen. Verbindend communiceren is een manier om met elkaar op een respectvolle en positieve manier om te gaan. Het verbetert relaties met anderen, zorgt ervoor dat belangrijke zaken besproken worden en dat je makkelijker met conflicten omgaat.

Individuele leernood.
Deelnemer maakt al dan niet deel uit van een groep

Doelgericht vragen stellen

Door vragen te stellen achterhaal je de behoeftes van je gesprekspartner. Dat laat je toe er beter op in te spelen, beter samen te werken en efficiënter te zijn. Als je niet de juiste vragen stelt, of ze niet goed stelt, verzwakt je positie als gesprekspartner en mis je het beoogde effect. Een professional munt uit in gestructureerd en doelgericht vragen stellen en achterhaalt daarmee de belangrijkste noden, drijfveren en beslissingscriteria van het bedrijf en de gesprekspartner.

Individuele leernood.
Deelnemer maakt al dan niet deel uit van een groep

Effectief luisteren

Luisteren is een essentiële vaardigheid bij het coachen en ontwikkelen van anderen. Als je alleen maar ‘hoort’ wat er gezegd wordt en niet interpreteert, krijg je geen zicht op dieperliggende motieven en behoeften van je gesprekspartner. Als goede luisteraar kan je met de juiste technieken onderscheiden wat belangrijk is en dat vertalen naar actieplannen die voor verandering zorgen.

Individuele leernood.
Deelnemer maakt al dan niet deel uit van een groep

Op tactvolle wijze feedback geven

Medewerkers direct en duidelijk aanspreken op hun gedrag geeft hen de kans om te groeien. Hoe koppel je op een passende manier terug met een duidelijke boodschap waarmee medewerkers aan de slag gaan? Tactvol feedback geven is een vaardigheid die elke HR en L&D-professional onder de knie moet hebben.

Individuele leernood.
Deelnemer maakt al dan niet deel uit van een groep

Omgaan met burn-out

Volgens studies heeft meer dan 1 op tien werknemers in ons land last van acute psychische vermoeidheid. HR en L&D-professionals krijgen steeds vaker te maken met burn-outs van medewerkers. Maar wat is een burn-out nu precies, hoe herken je het en wat moet je doen als een medewerker op een burn-out afstevent? Dankzij een gerichte training kan je als HR of L&D-professional er mee voor zorgen dat burn-outs kunnen worden vermeden of de impact ervan onder controle blijft.

Individuele leernood.
Deelnemer maakt al dan niet deel uit van een groep

Verkopen met charisma

In dit tijdperk van likes, tweets en clicks wordt het belang van face-to-facecontact alleen maar groter. Als je nalaat die eerste sterke indruk te maken, daalt je kans op succes drastisch. Overtuigen met charisma kan je leren. Het is een kwestie van de juiste skills onder de knie te krijgen om je klant of prospect te enthousiasmeren en engageren.

Individuele leernood.
Deelnemer maakt al dan niet deel uit van een groep

Angst overwinnen om telefonisch te prospecteren

De meeste sales professionals gaan nog liever naar de tandarts dan dat ze telefonisch moeten prospecteren. En toch is actieve prospectie nog steeds onontbeerlijk om nieuwe klanten te werven. Door de juiste technieken te hanteren kan prospecteren weer ‘fun’ worden en kan je de succesratio ervan verdrievoudigen.

Individuele leernood.
Deelnemer maakt al dan niet deel uit van een groep

Je persoonlijke elevator pitch uitwerken

Als verkoper moet je ad rem en zonder aarzelen kunnen zeggen waar je bedrijf of product voor staat. Zonder een krachtige en bondige boodschap is je kans op een goede eerste indruk al verkeken. Met de juiste skills creëer je een elevator pitch die meteen de aandacht trekt en de basis legt voor een nieuwe klantenrelatie.

Individuele leernood.
Deelnemer maakt al dan niet deel uit van een groep

Gedrag positief beïnvloeden

Heel wat managers raken verzeild in een machtsstrijd met hun medewerkers, omdat die maar niet doen wat hen – tot ieders frustratie – wordt gevraagd. Gedrag van je teamleden positief beïnvloeden en veranderen is voor leidinggevenden dan ook een van de moeilijkste opdrachten. Het gedrag van anderen kunnen lezen en je eigen gedrag en communicatie daarop aanpassen is de basis van een positieve managementstijl.

Individuele leernood.
Deelnemer maakt al dan niet deel uit van een groep

Conflicten oplossen

Medewerkers binnen je team zijn afhankelijk van elkaar. Ze werken samen, maken afspraken en brengen een groot deel van de dag met elkaar door. Maar soms raakt de harmonie zoek en kunnen sommige teamleden niet meer samen door één deur. Als leidinggevende moet je conflicten adequaat kunnen aanpakken voor de situatie escaleert en de sfeer en prestaties van je team eronder gaan lijden.

Individuele leernood.
Deelnemer maakt al dan niet deel uit van een groep

Assertief leidinggeven

Als leidinggevende is het niet altijd makkelijk om het evenwicht te bewaren tussen goede resultaten en een vruchtbare relatie met je medewerkers. Ofwel ben je als manager ‘te dominant’ en ‘te taakgericht’ ofwel ben je ‘te indirect’, ‘weinig communicatief’ en ‘afstandelijk’. Als de balans doorslaat naar de ene of andere kant, kan dat een grote impact hebben op je team. De juiste dosis assertiviteit kan het verschil maken voor iedere manager.

Deelnemers van de groep met éénzelfde leernood.
Groei in een welbepaald deel van hun functie.

Presentatie-technieken

Klanten overtuigen van een voorstel, een project toelichten aan je collega’s of een toespraak houden… in heel wat jobs moet je kunnen presenteren. Met de juiste presentatieskills kan iedereen een succesvolle uiteenzetting geven en de aandacht van het publiek capteren.

Deelnemers van de groep met éénzelfde leernood.
Groei in een welbepaald deel van hun functie.

De klantgerichte technische medewerker

Technische medewerkers genieten door hun kennis en aanwezigheid veel vertrouwen van klanten. Vaak zijn ze als eerste op de hoogte van nieuwe opportuniteiten. En toch is klantgericht en proactief handelen niet altijd evident voor hen. Niet in het minst bij moeilijke gesprekken. Door hun klantgerichte vaardigheden aan te scherpen, kan je de commerciële meerwaarde van technische profielen maximaal verzilveren.

Deelnemers van de groep met éénzelfde leernood.
Groei in een welbepaald deel van hun functie.

De klantgerichte interne salesmedewerker

De commerciële binnendienst vormt de basis van de verkooporganisatie. Een goed geoliede binnendienst kan de druk op de salesafdeling danig verlichten en sterk bijdragen tot een klantgericht bedrijfsimago. Met de juiste praktische en commerciële vaardigheden kan je de interne salesmedewerkers in hun job versterken en je salesmachine meer slagkracht geven.

Deelnemers van de groep met éénzelfde leernood.
Groei in een welbepaald deel van hun functie.

Een doeltreffend begeleiders-netwerk samenstellen

De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Als je je opleidingsbeleid wil vernieuwen, zal je meestal ook je partnernetwerk van trainers moeten hervormen. Een succesvol team van begeleiders doet je organisatie zin krijgen om te leren, laat korte leerinterventies maximaal renderen geven en zet deelnemers aan zelfsturend te blijven leren. Het juiste partnernetwerk samenstellen dat resultaten garandeert, is een vaardigheid die je als HR-professional kan leren.

Deelnemers van de groep met éénzelfde leernood.
Groei in een welbepaald deel van hun functie.

Meten is weten

Veel te vaak meten HR-afdelingen het succes van hun opleidingen aan de hand van evaluatieformulieren. Het rendement van opleidingsprogramma’s bepalen is complexer dan dat. Zonder de gepaste skills om te meten kan je resultaat nooit concreet maken of je directie overtuigen van de échte meerwaarde van je opleidingsbeleid.

Deelnemers van de groep met éénzelfde leernood.
Groei in een welbepaald deel van hun functie.

Een opleidingsplan opstellen en uitrollen

Het opleidingsbeleid opstellen en bijsturen is een prioriteit voor iedere HR-afdeling. Er wordt van jou als HR-professional verwacht dat je plan zorgt voor duurzame verandering in gedrag. Maar de populatie van medewerkers verandert en klassieke opleidingen voldoen niet meer om je doelstellingen te halen. Tegelijk moet je innovatieve werkvormen beheersen om opleidingen efficiënter te maken. Zonder de juiste set vaardigheden is plannen en implementeren van een modern opleidingsbeleid een zware opgave.

Deelnemers van de groep met éénzelfde leernood.
Groei in een welbepaald deel van hun functie.

Succesvol verkopen in de complexe B2B markt

Als ervaren verkoper weet je als geen ander hoe complex de B2B-markt is geworden. Nog voor hun eerste contact met een verkoper hebben kopers hun beslissing al voor 70% genomen. Als B2B sales professional moet je bijgevolg proactief zijn. Het vraagt specifieke skills en een vernieuwde kijk op sales om ‘top of mind’ te worden en blijven bij je prospecten.

Deelnemers van de groep met éénzelfde leernood.
Groei in een welbepaald deel van hun functie.

Succesvol verkopen in een snel evoluerende B2B-markt

Eens die afspraak met een prospect is gemaakt, krijg je geen tweede kans. Kopers weten vandaag precies wat ze nodig (denken te) hebben, en zien jou niet meteen als adviseur. Zonder solide verkooptechnieken en nieuwe vaardigheden kan je als B2B-verkoper vandaag dan ook moeilijk nog het vertrouwen van een (potentiële) klant winnen.

Deelnemers van de groep met éénzelfde leernood.
Groei in een welbepaald deel van hun functie.

Doeltreffend verkopen aan particulieren in het digitale tijdperk

Door het internet ben je als verkoper niet langer dé bron van informatie voor je klanten. Het verkoopgesprek lijkt dan ook vaak enkel nog te gaan over prijs. Het digitale tijdperk vraagt nieuwe vaardigheden van de moderne verkoper. Een goed gestructureerde aanpak en persoonlijke aandacht voor de klant zijn meer dan ooit beslissend om succesvol te verkopen aan particulieren.

Deelnemers van de groep met éénzelfde leernood.
Groei in een welbepaald deel van hun functie.

Een brede kijk op change management voor directieteams

In jouw organisatie zijn veranderingen een dagelijkse realiteit. Het directieteam heeft de verantwoordelijkheid om effectieve veranderstrategieën op te zetten, maar heeft daar niet altijd voldoende kennis en ervaring voor. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat 70% van de verandertrajecten op een sisser afloopt of niet de gewenste ROI haalt door vertragingen, hogere kosten of een mislukte implementatie.

Deelnemers van de groep met éénzelfde leernood.
Groei in een welbepaald deel van hun functie.

Leer effectief leidinggeven (START TO-niveau)

Als nieuwe leidinggevende komt er veel op je af. Je moet jezelf positioneren als leider binnen het team, doelen stellen en opvolgen en medewerkers begeleiden naar succes. Nieuwe managers hebben die competenties meestal nog niet onder de knie. Ze snel verwerven is een must om te voorkomen dat de prestaties en samenwerking binnen het team bergaf gaan.

Deelnemers van de groep met éénzelfde leernood.
Groei in een welbepaald deel van hun functie.

Succesvol begeleiden van verandering voor leidinggevenden

Sterk leiderschap is de sleutel tot succes bij verandering. Veel ervaren managers hebben geen kaas gegeten van change management en voelen zich onwennig in de rol van begeleider van change. Als je niet weet hoe je moet omgaan met emoties en weerstand van jezelf en je team, zal dat verandertrajecten nodeloos vertragen en meestal doen mislukken.

Deelnemers van de groep met éénzelfde leernood.
Groei in een welbepaald deel van hun functie.

Word expert in leiding geven en managen (EXPERT-niveau)

Als ervaren leidinggevende heb je de fundamentele managementskills al in de vingers. Je wil jezelf als leider maar ook je team vooruit zien gaan. Maar als je taken niet durft uitbesteden en je team verkeerd coacht, kan je je kerntaken als manager niet meer uitvoeren en rem je de groei van medewerkers af.

Deelnemers van de groep hebben éénzelfde leernood.
Kort traject met gedragswijziging.

Omgaan met klachten

Elke organisatie krijgt te maken met klachten. Ze schrikken ons meestal af, omdat we niet weten hoe ze positief te benaderen. Toch is elke klacht een uitgelezen kans om de klant terug voor je te winnen, om te leren en jezelf in vraag te stellen. Door te leren luisteren, empathisch te reageren en klantgericht te handelen, kan je heel wat ontevreden klanten terug voor je winnen en er zelfs ambassadeurs van maken.

Deelnemers van de groep hebben éénzelfde leernood.
Kort traject met gedragswijziging.

Klantgericht telefoneren

De telefoon is nog steeds het instrument bij uitstek om met klanten in contact te komen. Klantvriendelijk telefoneren is dan ook belangrijk voor het imago van het bedrijf. Maar hoe slaagt je erin de klant een tevreden gevoel te geven, ook als je hem of haar niet hebt kunnen helpen? En hoe reageert je op klanten die een klacht hebben of agressief worden? Met de gepaste vaardigheden kan je van elk telefoongesprek een fijne klantenervaring maken.

Deelnemers van de groep hebben éénzelfde leernood.
Kort traject met gedragswijziging.

Professionele relaties opbouwen

Op de juiste manier communiceren en handelen zodat je boodschap ook effectief overkomt. Voor velen is het een eindeloze zoektocht. Woorden komen niet over zoals het hoort, je krijgt maar geen ‘klik’ met je gesprekspartner of je hebt voortdurend het gevoel dat je geen deel uitmaakt van het team. Met de juiste gedragsstijl en communicatietechnieken kan iedereen die barrières doorbreken, doelen bereiken in gesprekken én z’n professionele relaties versterken.

Deelnemers van de groep hebben éénzelfde leernood.
Kort traject met gedragswijziging.

Succesvol onderhandelen

Onderhandelen is een fundamentele vaardigheid die je als HR-professional in uiteenlopende situaties moet inzetten. Denk maar aan cao-onderhandelingen met sociale partners of contractnegotiaties met nieuwe medewerkers of leveranciers. Zonder de juiste technieken kan je geen win-winsituaties creëren en kan de relatie met je gesprekspartners zodanig verzuren dat een oplossing heel veraf lijkt.

Deelnemers van de groep hebben éénzelfde leernood.
Kort traject met gedragswijziging.

Slecht nieuws brengen en probleem-gesprekken voeren

Als HR en L&D-professional moet je vaak moeilijke boodschappen of slecht nieuws brengen, bijvoorbeeld in functionerings- of ontslaggesprekken. Dat is geen makkelijke opdracht. Als je het niet goed aanpakt, gaan emoties al gauw escaleren en komt je slechte boodschap als een boemerang terug.

Deelnemers van de groep hebben éénzelfde leernood.
Kort traject met gedragswijziging.

Omgaan met weerstand

In het bedrijfsleven zijn veranderingen op organisatieniveau een dagelijkse realiteit. Als HR en L&D-professional word je in je rol als change agent geconfronteerd met medewerkers die het moeilijk hebben met verandering. Als je niet goed gewapend bent om met die weerstand om te gaan, loop je het risico dat medewerkers afhaken, hun motivatie verliezen en zelfs rebelleren of staken…

Deelnemers van de groep hebben éénzelfde leernood.
Kort traject met gedragswijziging.

De kracht van leergroepen benutten

De dynamiek van een leergroep slim aanwenden, maakt het verschil in elk leertraject. Als trainer moet je in elke fase de juiste skills aanwenden om net dat op te pikken en uit te spelen wat er nodig is om de groep een stap verder te brengen. Als je de kracht van de groep niet benut, verloopt de groepsvorming moeizaam en krijg je de deelnemers niet zover om samen de doelstellingen te halen.

Deelnemers van de groep hebben éénzelfde leernood.
Kort traject met gedragswijziging.

Verhalen brengen met impact

Van trainers wordt verwacht dat ze voor een groep een sterke uiteenzetting kunnen geven en hun publiek blijven boeien. Als je niet de nodige presentatie- en verteltechnieken beheerst, heeft je presentatie maar een beperkte impact en haken deelnemers in het slechtste geval af.

Deelnemers van de groep hebben éénzelfde leernood.
Kort traject met gedragswijziging.

Een leerprogramma ontwikkelen mét gewenst resultaat

Vele begeleiders/trainers slagen er niet in om een krachtig opleidingsontwerp te maken dat een gewenst resultaat koppelt aan concrete vaardigheden die deelnemers moeten aanleren. Slecht ontworpen opleidingen zorgen jammer genoeg zelden voor tevreden deelnemers en klanten.

Deelnemers van de groep hebben éénzelfde leernood.
Kort traject met gedragswijziging.

Succesvol afsluiten van verkoops-gesprekken

Afsluiten is de kroon op het werk van een succesvol verkooptraject. Vreemd genoeg beheerst niet elke salesprofessional de vaardigheid van het ‘closen’ goed. Er is niks zo frustrerend als je deal of het engagement van de klant te verliezen omdat je niet het juiste moment of woorden vindt om de verkoop af te sluiten.

Deelnemers van de groep hebben éénzelfde leernood.
Kort traject met gedragswijziging.

Omgaan met weerstand tijdens het verkoopsgesprek

Elke sales professional kent het. Je zit al ver in je verkoopgesprek en denkt de deal stilaan rond te hebben. Dan komt de klant plots met bezwaren. Snel en gepast daarop inspelen is je enige kans om de deal te redden.

Deelnemers van de groep hebben éénzelfde leernood.
Kort traject met gedragswijziging.

Succesvol onderhandelen

Onderhandelen is een fundamentele vaardigheid binnen het verkoopproces. Zonder de juiste technieken kan je als sales professional geen win-winsituaties creëren of kan de relatie met je klant of prospect zelfs verzuren.

Deelnemers van de groep hebben éénzelfde leernood.
Kort traject met gedragswijziging.

Effectief beslissen

Als directieteam moet je voortdurend strategische en tactische beslissingen nemen. Heel vaak op basis van onvolledige informatie en zonder zekerheid over de uitkomst. Vele uitdagingen zijn ook nieuw of ongewoon en vereisen een unieke aanpak. Dat zorgt nogal eens voor twijfel en inertie binnen directieteams. Ze stellen genomen beslissingen in vraag of wachten te lang om knopen door te hakken. En dat brengt een gezonde bedrijfsvoering in gevaar.

Deelnemers van de groep hebben éénzelfde leernood.
Kort traject met gedragswijziging.

Maximaal ROI halen uit veranderprocessen door effectieve verander-communicatie

Effectieve communicatie is de rode draad doorheen elk veranderproces. Maar welke rol speelt het directieteam daarin? Hoe kan je krachtige boodschappen over verandering het best naar de medewerkers overbrengen? Een verkeerde aanpak kan het rendement van je changetrajecten torpederen.

Deelnemers van de groep hebben éénzelfde leernood.
Kort traject met gedragswijziging.

Missie, visie en strategie doen leven

De missie, visie en strategie worden gedreven door de overtuiging en daadkracht van het directieteam. Als de directie niet over de juiste vaardigheden beschikt om die strategische hefbomen gemotiveerd uit te dragen, blijven ze meestal dode letter.

Deelnemers van de groep hebben éénzelfde leernood.
Kort leertraject met gedragswijziging

Managen vanop afstand

Thuiswerken heeft veel voordelen. Maar als een team vanop afstand niet goed geleid wordt, verloopt de communicatie en samenwerking steeds stroever. Teamleden zijn steeds minder betrokken en teamdoelstellingen worden niet meer behaald.

Deelnemers van de groep hebben éénzelfde leernood.
Kort leertraject met gedragswijziging.

Feedback geven

Om medewerkers gelukkig en productief te houden, is goede en regelmatige feedback broodnodig. Het is een vaardigheid die niet iedereen onder de knie heeft. Gebrekkige terugkoppeling maakt dat er veel over dingen wordt gepraat, maar zelden tegen de juiste mensen. Met achterklap en ruis als gevolg.

Deelnemers van de groep hebben éénzelfde leernood.
Het is een kort traject met gedragsverandering.

Omgaan met weerstand

Vele managers weten niet hoe om te gaan met weerstand van medewerkers binnen het team. Daardoor aanvaardt het team moeilijk beslissingen, daalt de productiviteit en raken medewerkers gedemotiveerd.

 

meer laden