De human impact van een organisatie change

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De human impact van  change in kaart brengen

Traditionele benaderingen van veranderingsmanagement richten zich vaak uitsluitend op het technische deel van de uitdaging, zoals software-implementaties, nieuwe business units enz… In het beste geval integreren ze een lineaire projectmatige aanpak voor de menselijke impact. Die impact is hoe dan ook een vaststaand gevolg. Het spreekt voor zich dat een blueprint maken van het te verwachten effect de eerste stap is van een humaan veranderingsproces. 

Elke verander-uitdaging is anders

Elke organisatie is uniek. Daarom geloven we bij thehouseofchange niet in een one-size-fits-all oplossing. Elke verander-uitdaging verdient een persoonlijke aanpak, op maat van uw organisatie en uw behoeften.

Het professioneel en gestructureerd in kaart brengen  van een change-proces is een expertise, vaak niet terug te vinden in de meeste bedrijven.  

Zoek een partner die in eerste instantie de organisatie, cultuur en de verander-uitdaging oprecht wilt begrijpen. De eerste stap is dan ook een grondige evaluatie van de huidige toestand en van de onderstroom in de organisatie: het intake proces.

Naast een scherpe analyse zal dit intake proces het vertrouwen opbouwen dat nodig is voor een geslaagd en co-creatief partnership.

De verander-architectuur

Net omdat geen 2 verander-uitdagingen hetzelfde zijn, zal de intake onderzoeken hoe de change journey zo kan vormgegeven worden dat deze zo snel en duurzaam mogelijk leidt tot beweging, richting het vooropgestelde doel. Samen met een transformatiepartner en uit een gemeenschappelijke scherpe focus wordt een verander architectuur ontwikkelt die leertracks beschrijft voor alle betrokken doelgroepen en aangepast is aan de specifieke situatie en verander-vraag.

Intake met de the house of change

Voortgevloeid uit de Silver©-methodologie en vanuit het gekende en vertrouwde werkveld maakt the house of change een blusprint van de “as is” en “Will be” situatie. Zaken als context, historiek binnen de verandering, geïmporteerde doelgroepen, patroongedrag, eerdere successen/uitdagingen en de eigen verandercultuur worden onder de loep genomen tijdens co-creatieve workshops.

Het intake proces bestaat uit 2 stappen.

Stap 1 is 1 of meerdere workshops waarin met een heterogene delegatie van de volledige gepacteerde organisatie – de initiële stuurgroep – onderzoeken welke doelgroepen er geïdentificeerd kunnen worden en wat de huidige leer- en verandercultuur is. Daarnaast werken naar de samenstelling van het Change Team, de 3 veranderrollen in acht genomen.

Tijdens deze workshop worden telkens een aantal cruciale stappen gezet in functie van een doelgerichte basisdiagnostiek die leidt tot een concrete veranderarchitectuur en roadmap. 

Als tweede stap volgt er een transformatierapport dat in overleg wordt doorgenomen en besproken vooraleer het “definitieve” veranderplan (architectuur) op te stellen.

In dit transformatierapport komen onder meer aan bod: burning platform, the potential for growth, de verschillende doelgroepen, de noden en verwachtingen van alle betrokkenen, potentiële blokkerende elementen, hulpbronnen, …

Interesse?

Meer weten over een intake proces voor change?