The Art Of Human Impact

Change management Masterclass

NOT YOUR REGULAR CHANGE MANAGEMENT TRAINING

Klaar voor de volgende stap in je ontwikkeling als begeleider van verandering?

Klaar om een ware Transformation Architect te worden?

 

De laatste jaren is de complexiteit van onze wereld exponentieel toegenomen. De snelheid waarmee organisaties zich moeten aanpassen, innoveren en transformeren is ongezien. Verandering is quasi een constante geworden. Deze verandering proberen te managen is daarom zinloos. Immers, je blijft gewoon achter de feiten aanhollen wat de veranderingen dienen zich sneller aan dan dat je als organisatie zelf in change kunt gaan.

Er is meer nodig, een andere aanpak. Een transformatie waardoor organisaties zich aanpassen aan complexiteit en nieuwe uitdagingen omarmen.

Dit programma draait dan ook niet om het managen van change. Als toekomstig Transformation Architect leer je om deze transformatie in gang te zetten en beweging te creëren, van binnen naar buiten. We gaan verder dan een toolmatige benadering van the human side of change. Wij streven duurzame human impact na, transformatie.

Lesdagen

Intake: voor aanvang van het programma

Module 1: 14/03/2022 & 15/03/2022

Module 2: 09/05/2022 & 10/05/2022

Module 3: 27/06/2022 & 28/06/2022 (+ overnachting B&B)

Interesse in deze opleiding?

Wilt u zich inschrijven of hebt u nog vragen over deze opleiding?

Of kom je graag naar onze infosessie?

Het programma

Het programma bestaat uit 3 modules. Je kan je niet inschrijven voor afzonderlijke modules, maar volgt het volledige traject.

Iedere module bestaat uit 2 dagen tijdens dewelke we telkens inzoomen op een specifiek facet van jouw rol als Transformation Architect.

Module 1

Het intakeproces is de eerste en essentiële stap in een transformatietraject. Meer dan een analyse van de context en noden van de organisatie in functie van de gewenste verandering, is het ook een proces waarbij je reeds beweging creëert. De reactie van de organisatie op deze stimulans geeft jou immers weer waardevolle input om het verdere traject vorm te geven. Je onderzoekt 5 kritische parameters van transformaties en op basis hiervan kan je haarscherp aangeven waar zich de opportuniteiten en valkuilen voor de organisatie in transitie situeren. 

Je toetst daarnaast de strategische perceptie af aan wat er leeft in de onderstroom en kan dit alles op professionele wijze rapporteren. In co-creatie met de inrichters geef je vervolgens de integrale transformatieaanpak zijn definitieve, gedragen vorm.

Module 2

De architectuur biedt een strategisch framework waarbinnen het transformatieproces zich ten volle kan ontplooien. Je wilt zo snel en duurzaam mogelijk beweging creëren richting doel. Dit doe je door een transformatiearchitectuur te bouwen die meteen het grootste burning platform aanpakt in functie van de economische doelen. Daarnaast zet je maximaal in op het structureel boosten van het veranderpotentieel van de organisatie door een intern transformatieteam in te zetten als hefboom. 

In functie van de geldende leer- en verandercultuur, vul je de verschillende interventies zo in dat ze een optimaal leerrendement bieden en tegemoet komen aan de noden van de verschillende doelgroepen. Vervolgens sta je in voor de implementatie en coördinatie en stuur je, indien nodig, bij vanuit de stuurgroep.

Module 3

We gaan dieper in op jouw rol als begeleider van transformatieprocessen. Als Transformation Architect moet je voortdurend schakelen tussen een faciliterende, dan wel consulterende rol: enerzijds moet je een houvast zijn voor de organisatie die zich in transitie bevindt, anderzijds wil je natuurlijk ook beweging creëren. We zoeken onze eigen complexiteitsgrenzen op en bepalen de volgende stappen richting persoonlijke groei. Dit doen we door je meer inzicht te geven in jouw persoonlijke drijfveren, door je te confronteren met je blinde vlekken of valkuilen en door jouw groeipotentieel helder te maken. 

Je groeit als begeleider van transformatieprocessen maar ook als mens in deze module en wordt begeleid door hoogbewuste facilitatoren die zelf een heel groeitraject afgelegd hebben. Als je na module 3 nood hebt aan bijkomende ondersteuning om jouw potentieel verder te ontwikkelen, dan voorzien we individuele coaching op maat van jouw specifieke behoeften. 

 

FAQ

Dit programma richt zich op iedereen die gebeten is door verandering en echte, duurzame human impact nastreeft. Zowel de zelfstandige consultant, trainer, coach, change of HR-expert als professionals die binnen hun organisatie veranderprocessen sponsoren,
Om de sessies zo persoonlijk mogelijk te maken, is er een maximum van 15 deelnemers voor deze opleiding. Zo kunnen we tijdens de sessies dieper ingaan op jouw persoonlijke situatie.
-> Ben je in staat om, door middel van het intakeproces, een haarscherpe analyse te maken van de context en op basis van 5 kritische parameters van transformatie de kansen en valkuilen voor de organisatie in kaart te brengen -> Weet je de specifieke nod
Bel +32 15 36 35 05

Interesse in deze opleiding?

Wilt u zich inschrijven of hebt u nog vragen over deze opleiding?

Meer informatie over onze trainers?