Geef uw change-traject de kansen die het nodig heeft

Ontdek hoe het AIM@3D Model (‘As is’ to Impact Model) de weg effent voor duurzame verandering binnen organisaties. Ons unieke model zet de standaard voor een holistische benadering van verandering door de drie cruciale dimensies – Vaardigheden, Bereidheid en Verandercultuur – samen te brengen.

De Drie Dimensies

En hoe we deze aanpakken

VAARDIGHEDEN

KUNNEN

In het hart van verandering liggen de vaardigheden en kennis die individuen en teams in staat stellen om nieuwe uitdagingen effectief aan te gaan. Deze as focust op het ontwikkelen van deze cruciale elementen door middel van Learning & Development trajecten die afgestemd zijn op de unieke behoeften van uw organisatie. Onze maatwerk L&D-oplossingen zijn ontworpen om soft skills te versterken, waardoor een solide basis wordt gelegd voor groei en aanpassingsvermogen binnen uw veranderende organisatie.

L&D Trajecten op maat >>

BEREIDHEID

WILLEN | DURVEN

Verandering vereist meer dan alleen kennis; het vereist ook de wil en het lef om nieuwe methoden te omarmen en toe te passen. Deze as richt zich op het emotionele en psychologische aspect van verandering – de bereidheid van individuen en teams om uit hun comfortzone te stappen en zich in te zetten voor de transformatie. We ondersteunen dit door middel van persoonlijke leiderschapscoaching en empowermentprogramma’s, die medewerkers niet alleen de instrumenten geven om te veranderen, maar ook de motivatie en het zelfvertrouwen om deze te implementeren.

Coaching & Empowerment >>

VERANDERCULTUUR

MOGEN

Een ondersteunende verandercultuur is de voedingsbodem waarin innovatie en groei gedijen. Deze dimensie onderzoekt of uw organisatie de juiste voorwaarden schept voor transformatie. Het gaat om het creëren van een omgeving waarin experimenteren wordt aangemoedigd, waar fouten worden gezien als leermomenten, en waar er ruimte is voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën. We helpen bij het installeren van een dergelijke cultuur, een waar medewerkers zich geautoriseerd voelen om initiatief te nemen en bij te dragen aan de continue evolutie van de organisatie.

Installeren van een verandercultuur >>

 

Begin Vandaag met Transformeren

Neem contact op voor een op maat gemaakte oplossing die uw organisatie naar nieuwe hoogten brengt.

L&D Trajecten op maat

Soft-Skills in 5 domeinen

“Bij The house of change is maatwerk geen optie, het is onze standaard. Ons opleidingsaanbod is een inspiratiegids die continu meegroeit met de vraag van de mens in/ en de organisatie.”

Erika Wyckmans,
Zaakvoerder The house of change

Emailadres *

Leiderschap

Ontketen het volledige potentieel van uw leiders met ons op maat gemaakte leiderschapsprogramma's. We richten ons op het cultiveren van visionaire denkers die niet alleen teams inspireren maar ook de richting van de toekomst bepalen.

Communicatie

Effectieve communicatie is de sleutel tot succesvolle samenwerking en onze programma's zijn ontworpen om uw team's vermogen om duidelijk en overtuigend te communiceren te verbeteren. Wij helpen bij het bouwen van bruggen tussen mensen en afdelingen, waardoor de uitwisseling van ideeën en het creëren van consensus wordt geoptimaliseerd.

Sales

Transformeer uw verkoopstrategie met onze sales trainingen die de kunst van het verbinden met klanten en het sluiten van deals versterken. Onze benadering richt zich op authentieke interactie en het bouwen van duurzame klantrelaties die resultaten leveren.

HR

Versterk uw HR-functionaliteit met trajecten die zijn afgestemd op de nieuwste trends en best practices in personeelsbeheer. Onze HR-cursussen zijn ontworpen om zowel strategische als operationele expertise te ontwikkelen, essentieel voor het ondersteunen en ontwikkelen van uw talentenpool.

Welzijn & Vitaliteit

Prioriteer de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers met onze op vitaliteit gerichte trajecten die niet alleen het individuele welzijn bevorderen, maar ook een positieve impact hebben op de organisatorische energie. Onze benadering helpt bij het creëren van een veerkrachtige werkomgeving waar medewerkers kunnen floreren.

Coaching

Ontsluit de Wil en het Lef om te Veranderen

Coaching bij The House of Change gaat verder dan traditionele methoden. Het is een diepgaand proces waarbij we individuele en teambereidheid activeren om niet alleen de noodzakelijke veranderingen te accepteren maar ook om ze met volle overtuiging te omarmen. Onze coaching trajecten zijn ontworpen om zowel de individuele wilskracht als de collectieve moed te stimuleren die nodig zijn om veranderingsinitiatieven te leiden en te ondersteunen.

Persoonlijk Leiderschap Ontwikkelen

Persoonlijk leiderschap staat centraal in onze coachingfilosofie. Door zelfbewustzijn en zelfsturing te vergroten, ontgrendelen we het potentieel van elke medewerker om een proactieve veranderaar te worden. Onze coaches werken samen met uw medewerkers om hun innerlijke drijfveren te verkennen, persoonlijke doelen te stellen en de persoonlijke en professionele groei te realiseren die nodig is voor het succes van de organisatie.

Teamcoaching

In onze teamcoaching trajecten ligt de focus op het bouwen van sterke, cohesieve teams die klaar zijn om samen de uitdagingen van verandering aan te gaan. Wij faciliteren open dialoog, verbeteren de onderlinge communicatie en versterken de onderlinge vertrouwensbanden, waardoor teams een eenheid vormen die gezamenlijk obstakels kan overwinnen en kansen kan benutten.

Duurzame Verandering

Coaching bij The house of change gaat over het creëren van duurzame verandering. Door het ontwikkelen van zelfredzaamheid en resilience, zorgen we ervoor dat medewerkers en teams niet alleen vandaag maar ook in de toekomst de veranderingen kunnen doorvoeren en ondersteunen.

Change Management

Creëer ruimte en maak impact in 6 stappen

1. Diepgaande Analyse

THOC begint met een grondige intake om de specifieke behoeften en uitdagingen van de organisatie in kaart te brengen. Dit zorgt ervoor dat de aanpak nauw aansluit bij de leiderschaps- en organisatiestructuur.

2. Impactvolle Change Architectuur

Er wordt een gestructureerd plan ontwikkeld dat de organisatie pragmatisch door de verandering leidt. Dit omvat duidelijke communicatiestrategieën en het opstellen van een change architectuur die de organisatie ondersteunt.

3. Communicatiestrategie in Change

We ontwikkelen een op maat gemaakte communicatiestrategieën die betrokkenheid versterken en weerstand verminderen, essentieel voor het succes van elk veranderingsproces.

4. Human Impact Consultancy

THOC legt een sterke nadruk op de menselijke aspecten van verandering door ervaren consultants in te zetten die zich richten op zowel de emotionele als relationele uitdagingen die bij verandering komen kijken.

5. Project Management Skills

De ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn om veranderingstrajecten effectief te beheren is een ander sleutelaspect van de aanpak van THOC.

6. Leadership in Transitie

Het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden die specifiek zijn voor het begeleiden van teams door verandering is cruciaal. Dit houdt in dat er aandacht is voor zowel de menselijke aspecten van verandering als de meer operationele en strategische kanten

Human impact experten

Transformeer Uw Organisatie met het 3D Change Framework

Maandag 22 APRIL 2024

HR DAY

Ontdek de toekomst van organisatorische groei en verandering tijdens onze gratis HR-DAY vol interactieve workshops en netwerkmogelijkheden.