Is uw organisatie klaar voor nieuw leiderschap?

“Wat weerhoudt leidinggevenden ervan hun teams anders te begeleiden om het hoofd te bieden aan verandering? Wat hebben uitdagingen als burn-out en verzuim te maken met leiderschap? Hoe creëer je de juiste omstandigheden voor leidinggevenden om beter te coachen?”

In dit e-book lichten we toe waarom disruptieve verandering nieuw leiderschap zal opdringen. We staan uitgebreid stil bij de drie voorwaarden voor de ideale context om dit nieuw soort leiderschap binnen organisaties te doen bloeien. We gaan ook dieper in op hoe die nieuwe leidersrol eruit kan zien. We tonen tot slot aan dat een nieuwe manier van leidinggeven wel degelijk welzijn en persoonlijke groei van medewerkers kan verzoenen met het behalen van bedrijfsdoelstellingen.

  • Nood aan een nieuw soort leiderschap
  • De 3 voorwaarden voor nieuw leiderschap
  • Strategie als startpunt
  • Bouwstenen én een bouwplan
  • Een stimulerende leercultuur
  • De nieuwe rol van de leidinggevende

Vul het formulier in om uw e-book te ontvangen.

Overige e-books

Hoe leer-en ontwikkelingstrajecten beter laten renderen?